fartsbot kalkulator

Fotobokser i Norge

Fotobokser i Norge

Fotobokser i Norge

Se oversikt og info om fotobokser i Norge. 

Se kart over alle fotobokser nær deg!
Velg det fylket du er i eller fylker du skal kjøre i for full oversikt over fotobokser, eller lær mer om fartsgrenser i Norge, trafikkregler, bøtesatser og prikker på førerkort. 

For din og andre sin sikkerhet på vegen så anbefaler vi alltid at du holder deg oppdatert på Statens vegvesen sine nettsider

Se fotobokser nær deg

Fartsbot kalkulator

Prøv vår gratis fartsbot kalkulator
Med vår fartsbot kalkulator kan du enkelt og raskt se hva forventet fartsbot blir. Velg hvilken fartsgrense som gjelder og velg så hastigheten du kjørte i. 

Fotobokser

Fotobokser

Fotobokser, eller automatisk trafikkontroll (ATK) som det også kalles, er et verktøy som brukes for å håndheve fartsgrenser og trafikkregler på veiene i Norge.
Fotobokser er et av flere tiltak som brukes for å øke trafikksikkerheten og redusere antall trafikkulykker.

Formålet med fotoboksene er å redusere antall trafikkulykker ved å få sjåfører til å overholde fartsgrensene og andre trafikkregler.
Fotoboksene bidrar også til å avdekke og straffe sjåfører som kjører for fort eller på en farlig måte, og kan dermed være et effektivt virkemiddel for å redusere trafikkfarlige handlinger.

Det finnes mange meninger og kontroverser knyttet til bruken av fotobokser i Norge og andre land, spesielt når det gjelder effektivitet og eventuelle negative virkninger på trafikksikkerheten.
Noen mener også at bruken av fotobokser er en inntektskilde for stat og kommune. 
Likevel er det ingen tvil om at fotobokser spiller en viktig rolle i Norges trafikksikkerhetsarbeid.

Fotobokser - fylkesoversikt

Fylkesoversikt over hvor det finnes fotobokser og hvor mange fotobokser det er i fylket.

Veg Vegstrekning/sted Bokser
E16 Akerhus grense–Sollihøgda 2
E18 Asper bru 2
E18 Svartskog 2
Rv. 4 Varingskollen–Åneby 2
Rv. 7 Gol–Geilo 2
Rv. 7 Nes–Gol 1
Rv. 7 Veme 2
Rv. 7 Ørgenvika 1
Rv. 22 Fredrikstad bru–Årum 6
Rv. 22 Rudskogen–Rakkestad 7
Rv. 23 Kjellstad–Lahell 4
Rv. 110 Råde–Fredrikstad 7
Rv. 204 Løkkeberg–Halden 8
Fv. 34 Austadveien 1
Fv. 35 Nordbyvn 1
Fv. 36 Konnerudbakkene 1
Fv. 109 Sarpsborg–Fredrikstad 4
Fv. 120 Heknesletta 1
Fv. 120 Vanem–Rødsund 4
Fv. 130 Lilleby–Skjærviken 7
Rv. 159 Rælingstunnelen 1
Fv. 159 Sagdalen 1
Fv. 160 Bærumsvegen/Hauger skole/Økrivn 4
Fv. 163 Kirkevn 1
Fv. 165 Slemmestad 1
Fv. 165 Slemmestadvn Holmen–Blakstad 2
Fv. 167 Røykenveien v/Bondi 1
Fv. 182 Ringeriksveien 1
Fv. 203 Kirkeveien v/Asker krk 2
Fv. 283 Drammen–Vinnes 2
Fv. 301 Øvre Rælingsvei 1
Fv. 319 Svelvikveien 1
Fv. 352 Gamle Strømsvn 1
Fv. 381 Jenseberget 1
Fv. 606 Dragvn v/Terrengvn 1
Fv. 608 Gml Ringeriksvei v/ Haslum krk 1
Fv. 609 Gml Ringeriksvei v/ Gjønnes 1
Fv. 614 Nadderudveien 2
VegVegstrekning/stedBokser
E6Vålerengatunnelen1
E18Mosseveien2
E18Operatunnelen2
Rv. 4Kalbakken1
Rv. 150Lørentunellen vestgående1
Rv. 150Ring 3 Nydalen–Lysaker2
Kv. 161Kirkeveien–Majorstuen1
Kv. 168Sørkedalsvn v/ Husebyskogen1
Kv. 12361Grenseveien1
Kv. 16621Slemdalsveien1
Kv. 17327Sørkedalsveien1
Veg Vegstrekning/sted Bokser
Rv. 3 Løten 2
Rv. 3 Motrøa 1
Rv. 3 Øksna 2
E6 Øyer–Otta 5
E136 Dombås-Bjorli 4
Rv. 4 Akershus/Oppland grense, Varpet (testpunkt) 1
Fv. 33 Hoff 2
VegVegstrekning/stedBokser
E18Vestfold og Telemark grense–Agder grense8
Rv. 36Skjelsvik–Porsgrunn3
Rv. 301Larvik–Stavern4
Rv. 315Gudem2
Fv. 32Eidanger–Skien1
Fv. 354Heistad–Skjelsvik1
VegVegstrekning/stedBokser
E18Aust-Agder grense–Gartnerløkka2
E18Tvedestrand–Arendal3
E39Kristiansand–Lene, Lyngdal6
Rv. 9Klappane1
Fv. 410Saltrød2
Fv. 420Nedenes2
Fv. 456Langenes2
VegVegstrekning/stedBokser 
E39Byfjordtunnelen (retning sør)1
E39Mastrafjordtunnelen2
E39Ålgård–Osli2
Fv. 44Øksnevad–Ree2
Fv. 47Ferkingstad–Sævland4
Fv. 47Karmøytunnelen3
Fv. 325Åsedalen–Telefonvegen2
Fv. 509Revheim2
Fv. 519Finnfasttunnelen4
VegVegstrekning/stedBokser 
E16Gudvangatunnelen2
E16Flenjatunnelen2
Rv. 5Fodnestunnelen4
Rv. 5Naustdaltunnelen4
E16Voss–Vågsbotn8
E39Hallhjem–Hylkje9
E39Bømlafjordtunnelen3
Fv. 57Knarvik–Leirvåg2
Fv. 267Øvre Ervik2
Fv. 546Rådal–Fana2
Fv. 555Bergen–Straume4
Fv. 557Straume–Bjørndalskogen1
Fv. 557Knappetunnelen8
Fv. 561Spjeld2
Fv. 562Storeklubben–Juvik2
Fv. 580Arna–Nesttun1
Fv. 582Storetveit1
Fv. 585Natland–Sandviken1
VegVegstrekning/stedBokser
E39Molde–Årø2
Rv. 70Omsund–Rensvik2
Fv. 60Blindheim–Magerholm1
Fv. 61Hareid–Garnes3
Fv. 654Berge–Fosnavåg2
Fv. 663Dale–Elnesvågen2
VegVegstrekning/stedBokser
E6Stjørdal–Åsen1
E6Sluppen–Moholt, Omkjøringsvegen2
E6Soknedal–Berkåk, Buvatnet1
E6Melhus–Støren, Lundamo1
E39Mannsfjelltunnelen1
E39Storsandtunnelen1
Fv. 714Hitratunnelen2
Fv. 714Frøyatunnelen2
VegVegstrekning/stedBokser
Fv. 12Ytteren4
Rv. 80Sagelva2
Rv. 80Kistrand2
VegVegstrekning/stedBokser
E6Bossekop–Kronstad (Alta)3
E6Buktamoen2
E6Heggelia2
E6Setermoen2
E6Strand2
E8Gammelgård–Hungeren4
E8Sørbotn–Lauksletta4
Rv. 83Norvikmyra/Mølnåsen4
Rv. 86Finnfjordbotn–Finnsnes2
Fv. 13Arronesveien1

Strekningsmåling- fylkesoversikt

Fylkesoversikt over hvor det finnes strekningsmålinger i Norge.

Veg: E16
Vegstrekning/sted:
Hallingby-Ringmoen
Lengde: 10,4 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4Veg:
E134
Vegstrekning/sted:
Oslofjordtunnelen
Lengde: 7,3 km
Fartsgrense:
70
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4Veg:
Rv. 7
Vegstrekning/sted:
Bromma-Nesbyen
Lengde: 7,7 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4Veg:
Fv. 170
Vegstrekning/sted:
Fetsund–Bjørkelangen
Lengde: 7,7 km
Fartsgrense:
70
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 Veg: Fv. 108
Vegstrekning/sted:
Hvalertunnelen
Lengde: 4,0 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
5

Pr. dags dato finnes det ingen strekningsmålinger i Oslo .

Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Fåvang N-Ringebu S
Lengde: 3,4 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Hjelle-Arnekleiv (Dovrefjell)
Lengde: 2,7 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Kun sørgående
Fotobokser:
2

 Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Hundorptunnelen
Lengde: 4,3 km
Fartsgrense:
90
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Teigkamptunnelen
Lengde: 3,7 km
Fartsgrense:
90
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Otta-Dombås
Lengde: 5,0 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 Veg: Rv. 3
Vegstrekning/sted:
Barkald-Alvdal
Lengde: 9,5 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 Veg: Rv. 4
Vegstrekning/sted:
Eina-Bruflat
Lengde: 4,5 km
Fartsgrense:
70
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 


 

Veg: Rv. 4
Vegstrekning/sted:
Harestue-Grua S
Lengde: 3,9 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 Veg: Rv. 15
Vegstrekning/sted:
Otta-Lalm
Lengde: 11,8 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 Veg: Rv. 25
Vegstrekning/sted:
Elverum-Trysil
Lengde: 10,5 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

Veg: E18
Vegstrekning/sted:
Dørdal-Gjerdemyra
Lengde: 8,2 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Retning øst
Fotobokser:
2

 Veg: E134
Vegstrekning/sted:
Mælefjelltunnelen
Lengde: 7,8 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

Veg: Rv. 457
Vegstrekning/sted:
Flekkerøytunnelen
Lengde: 2 km
Fartsgrense:
70
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

Veg: E39
Vegstrekning/sted:
Byfjordtunnelen
Lengde: 2,6 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Retning Nord 
Fotobokser:
2

Veg: E16
Vegstrekning/sted:
Lærdalsltunnelen
Lengde: 19,5 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

Veg: Fv. 653
Vegstrekning/sted:
Eiksundtunnelen
Lengde: 7,8 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
5

 Veg: Rv 658
Vegstrekning/sted:
Valderøytunnelen
Lengde: 2,8 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

 


 

Veg: Rv 658
Vegstrekning/sted:
Ellingsøytunnelen
Lengde: 1,6 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Skatval-Åsen
Lengde: 10 km
Fartsgrense:
70
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

 Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Helltunnelen
Lengde: 4,2 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Fra Tr.heim mot Stjørdal 
Fotobokser:
2

 Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Væretunnelen
Lengde: 1,8 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

 Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Stavsjøtunnelen
Lengde: 1,9 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

Veg: Fv. 82
Vegstrekning/sted:
Skagen-Haukenes
Lengde: 2,7 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

Veg: E8
Vegstrekning/sted:
Tromsøysundtunnelen
Lengde: 2 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

 Veg: Rv 83
Vegstrekning/sted:
Norvikmyra/Mølnåsen
Lengde: 3,4 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

 Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Andslimoen-Krogseng
Lengde: 2,7 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E16Hallingby–Ringmoen10,4 km80Begge retninger4
E134Oslofjordtunnelen 7,3 km70Begge retninger4
Rv. 7Bromma–Nesbyen7,7 km80Begge retninger4
Fv. 170Fetsund–Bjørkelangen7,7 km70Begge retninger4
Fv. 108Hvalertunnelen4,0 km80Begge retninger5

Pr. dags dato finnes det ingen strekningsmålinger i Oslo .

VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E6Fåvang N-Ringebu S3,4 km80Begge retninger4
E6Hjelle-Arnekleiv (Dovrefjell)2,7 km80Kun sørgående kjøreretning2
E6Hundorptunnelen4,3 km90Begge retninger4
E6Teigkamptunnelen3,7 km90Begge retninger4
E6Otta–Dombås5,0 km80Begge retninger4
Rv. 3Barkald–Alvdal9,5 km80Begge retninger4
Rv. 4Eina–Bruflat4,5 km70Begge retninger4
Rv. 4Harestua–Grua S3,9 km80Begge retninger4
Rv. 15Otta–Lalm11,8 km80Begge retninger4
Rv. 25Elverum–Trysil10,5 km80Begge retninger4
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E18Dørdal–Gjerdemyra8,2 km80Retning øst2
E134Mælefjelltunnelen7,8 km80Begge retninger4
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
Rv. 457Flekkerøytunnelen2 km70Begge retninger4
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E39Byfjordtunnelen2,6 km80Retning nord2
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E16Lærdalstunnelen19,5 km80Begge retninger4
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
Fv. 653Eiksundtunnelen7,8 km80Begge retninger5
Rv658Valderøytunnelen2,8 km80Begge retninger4
Rv658Ellingsøytunnelen1,6 km80Begge retninger4
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E6Skatval–Åsen10 km70Begge retninger4
E6Helltunnelen4,2 km80Fra Trondheim mot Stjørdal2
E6Væretunnelen1,8 km80Begge retninger4
E6Stavsjøtunnelen1,9 km80Begge retninger4
VegVegstrekning/sted Lengde FartsgrenseRetningBokser
Fv. 82Skagen–Haukenes2,7 km80Begge retninger4
VegVegstrekning/sted Lengde FartsgrenseRetningBokser
E8Tromsøysundtunnelen2 km80Begge retninger4
Rv. 83Norvikmyra/Mølnåsen3,4 km80Begge retninger4
E6Andslimoen – Krogseng2,7 km80Begge retninger4

Fartsgrenser i Norge

Fartsgrenser

Fartsgrensene skal balansere hensyn til trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø. Disse hensynene er ikke alltid enkelt å kombinere. Særlig innenfor tettbygde strøk kan det være krevende å avveie behov for framkommelighet for kjøretøy opp mot hensynet til gående, syklende og beboere langs vegen.

Fartsgrenser

• Veger og gater innenfor tettbygd strøk.
• Ofte gater gjennom boligbebyggelse, steder med mange gående og syklende og langs
strekninger ved barneskoler.
• Dersom en gående eller syklende blir påkjørt, vil sannsynligheten for å overleve eller
unngå alvorlig skade reduseres vesentlig om bilen kjører fortere enn 30 km/t.


• Veger og gater innenfor tettbygde strøk.
• Ofte veger som går mellom områder i byer og tettsteder.
• Færre gående og syklende enn langs 30-strekninger, men likevel såpass mye lokal aktivitet
at bilistene må holde lavere fart enn 50 km/t.


• Generell fartsgrense innenfor tettbygd strøk.
• Gjelder dersom andre fartsgrenser ikke er skiltet.


• Veger utenfor tettbygd strøk – ligger ofte i utkanten av byer eller tettsteder.
• Stekninger med mange avkjørsler, kryss, bebyggelse og/eller gående og syklende.
• Strekninger med lokaltrafikk til og fra boliger og ulike virksomheter (skoler, butikker,
bussholdeplasser, bensinstasjoner mm).


• Veger og strekninger utenfor tettbygde strøk som er skiltet ned fra 80 km/t på grunn av
særlig høy ulykkesrisiko og tidligere ulykker.
• Grensen for å overleve en frontkollisjon går ved ca 70 km/t, forutsatt en moderne
kollisjonssikker bil og bruk av bilbelte.


• Generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk. Gjelder dersom andre fartsgrenser ikke er
skiltet, eller dersom det er skiltet at en fartsgrense er slut


• Motortrafikkveger med 2-3 kjørefelt.
• Veger med 2 kjørefelt og lite trafikk.


• Motorveger med høy standard og veglys.
• Kjøreretninger er adskilt med et bredt område der det enten er et rekkverk eller en jordvoll.


• Motorveger med høy standard og veglys.
• Kjøreretninger er adskilt med et bredt område med rekkverk.
• Vegen må blant annet ha bredere vegskulder, bedre sikt framover og mindre svinger enn ved
fartsgrense 100.

Ofte leste saker

Vegtrafikkloven

Vegtrafikkloven

Vegtrafikkloven er en norsk lov som regulerer trafikken på offentlige veier. Loven har til hensikt å…
Fotobokser i Sverige

Fotobokser i Sverige

Å kjøre bil i Sverige kan være en spennende og morsom opplevelse, men det er viktig…
Fotobokser i Drammen

Fotobokser i Drammen

Fotobokser i Drammen Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Drammen. I kartet…
Fotobokser i Tromsø

Fotobokser i Tromsø

Fotobokser i Tromsø Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Tromsø. I kartet…
Fotobokser i Porsgrunn

Fotobokser i Porsgrunn

Fotobokser i Porsgrunn Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Porsgrunn. I kartet…
Fotobokser i Sarpsborg

Fotobokser i Sarpsborg

Fotobokser i Sarpsborg Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Sarpsborg. I kartet…
Fotobokser i Fredrikstad

Fotobokser i Fredrikstad

Fotobokser i Fredrikstad Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Fredrikstad. I kartet…
Fotobokser i Kristiansand

Fotobokser i Kristiansand

Fotobokser i Kristiansand Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Kristiansand. I kartet…
Fotobokser i Stavanger

Fotobokser i Stavanger

Fotobokser i Stavanger Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Stavanger. I kartet…
Fotobokser i Oslo

Fotobokser i Oslo

Fotobokser i Oslo Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Oslo. I kartet…
Fotobokser i Bergen

Fotobokser i Bergen

Fotobokser i Bergen Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Bergen. I kartet…
Fotobokser i Trondheim

Fotobokser i Trondheim

Fotobokser i Trondheim Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Trondheim kommune. I…
Prikker i førerkort

Prikker i førerkort

I Norge brukes prikkbelastning som et verktøy for å fremme trafikksikkerhet. Hvis du bryter trafikkreglene og…
Trafikkbøter

Trafikkbøter

I Norge er det ulike bøtesatser for forskjellige trafikkforseelser. Den enkleste måten å unngå trafikkbøter på…
Hvor lenge mister jeg lappen?

Hvor lenge mister jeg lappen?

Så lenge mister du lappen om du kjører for fort. Straffen for å kjøre for fort…