fartsbot kalkulator

Fotobokser i Norge

Fotobokser i Norge

Vegtrafikkloven

vegtrafikkloven

Vegtrafikkloven er en norsk lov som regulerer trafikken på offentlige veier. Loven har til hensikt å sørge for at trafikken flyter så effektivt som mulig, samtidig som trafikksikkerheten ivaretas. Loven fastsetter regler for alt fra førerkort og kjøretøy, til trafikkregler og sanksjoner for brudd på loven. En av hovedmålene med vegtrafikkloven er å ivareta trafikksikkerheten […]