fartsbot kalkulator

Fotobokser i Norge

Fotobokser i Norge

Fotobokser i Norge

Alt du trenger å vite om fotobokser i Norge. Se hvor mange fotobokser av typen punkt-ATK det er i ditt fylke og hvor de er plassert. 

fotobokser i Norge

Innholdsfortegnelse

En fotoboks, også kjent som en punkt-atk, er en type trafikkovervåkingsutstyr som brukes til å måle hastigheten på kjøretøy og registrere eventuelle overtredelser av trafikkreglene. Punkt-ATK betyr at det er én fotoboks som måler farten ved ett punkt.

Forskjellige type fotobokser - punkt ATK vs strekningsmåling

Punkt ATK:
Farten blir målt ved ett punkt av èn fotoboks.

Strekningsmåling:
Farten blir målt ved to fotobokser som kommuniserer med hverandre.
Normalt er avstanden mellom disse fra 2 til 20 km.

Hvor er det fotobokser i Norge?

Fotobokser i Viken

Fotobokser i Oslo

Fotobokser i Innlandet

Fotobokser i Vestfold og Telemark

Fotobokser i Agder

Fotobokser i Rogaland

Fotobokser i Vestland

Fotobokser i Møre og Romsdal

Fotobokser i Trøndelag

Fotobokser i Nordland

Fotobokser i Troms og Finnmark

Alle fotobokser i Norge på kart

Fotoboks ATK - fylkesoversikt i tabell

Fylkesoversikt over hvor det finnes punktmåling (fotobokser) i Norge.

Veg Vegstrekning/sted Bokser
E16 Akerhus grense–Sollihøgda 2
E18 Asper bru 2
E18 Svartskog 2
Rv. 4 Varingskollen–Åneby 2
Rv. 7 Gol–Geilo 2
Rv. 7 Nes–Gol 1
Rv. 7 Veme 2
Rv. 7 Ørgenvika 1
Rv. 22 Fredrikstad bru–Årum 6
Rv. 22 Rudskogen–Rakkestad 7
Rv. 23 Kjellstad–Lahell 4
Rv. 110 Råde–Fredrikstad 7
Rv. 204 Løkkeberg–Halden 8
Fv. 34 Austadveien 1
Fv. 35 Nordbyvn 1
Fv. 36 Konnerudbakkene 1
Fv. 109 Sarpsborg–Fredrikstad 4
Fv. 120 Heknesletta 1
Fv. 120 Vanem–Rødsund 4
Fv. 130 Lilleby–Skjærviken 7
Rv. 159 Rælingstunnelen 1
Fv. 159 Sagdalen 1
Fv. 160 Bærumsvegen/Hauger skole/Økrivn 4
Fv. 163 Kirkevn 1
Fv. 165 Slemmestad 1
Fv. 165 Slemmestadvn Holmen–Blakstad 2
Fv. 167 Røykenveien v/Bondi 1
Fv. 182 Ringeriksveien 1
Fv. 203 Kirkeveien v/Asker krk 2
Fv. 283 Drammen–Vinnes 2
Fv. 301 Øvre Rælingsvei 1
Fv. 319 Svelvikveien 1
Fv. 352 Gamle Strømsvn 1
Fv. 381 Jenseberget 1
Fv. 606 Dragvn v/Terrengvn 1
Fv. 608 Gml Ringeriksvei v/ Haslum krk 1
Fv. 609 Gml Ringeriksvei v/ Gjønnes 1
Fv. 614 Nadderudveien 2
VegVegstrekning/stedBokser
E6Vålerengatunnelen1
E18Mosseveien2
E18Operatunnelen2
Rv. 4Kalbakken1
Rv. 150Lørentunellen vestgående1
Rv. 150Ring 3 Nydalen–Lysaker2
Kv. 161Kirkeveien–Majorstuen1
Kv. 168Sørkedalsvn v/ Husebyskogen1
Kv. 12361Grenseveien1
Kv. 16621Slemdalsveien1
Kv. 17327Sørkedalsveien1
Veg Vegstrekning/sted Bokser
Rv. 3 Løten 2
Rv. 3 Motrøa 1
Rv. 3 Øksna 2
E6 Øyer–Otta 5
E136 Dombås-Bjorli 4
Rv. 4 Akershus/Oppland grense, Varpet (testpunkt) 1
Fv. 33 Hoff 2
VegVegstrekning/stedBokser
E18Vestfold og Telemark grense–Agder grense8
Rv. 36Skjelsvik–Porsgrunn3
Rv. 301Larvik–Stavern4
Rv. 315Gudem2
Fv. 32Eidanger–Skien1
Fv. 354Heistad–Skjelsvik1
VegVegstrekning/stedBokser
E18Aust-Agder grense–Gartnerløkka2
E18Tvedestrand–Arendal3
E39Kristiansand–Lene, Lyngdal6
Rv. 9Klappane1
Fv. 410Saltrød2
Fv. 420Nedenes2
Fv. 456Langenes2
VegVegstrekning/stedBokser 
E39Byfjordtunnelen (retning sør)1
E39Mastrafjordtunnelen2
E39Ålgård–Osli2
Fv. 44Øksnevad–Ree2
Fv. 47Ferkingstad–Sævland4
Fv. 47Karmøytunnelen3
Fv. 325Åsedalen–Telefonvegen2
Fv. 509Revheim2
Fv. 519Finnfasttunnelen4
VegVegstrekning/stedBokser 
E16Gudvangatunnelen2
E16Flenjatunnelen2
Rv. 5Fodnestunnelen4
Rv. 5Naustdaltunnelen4
E16Voss–Vågsbotn8
E39Hallhjem–Hylkje9
E39Bømlafjordtunnelen3
Fv. 57Knarvik–Leirvåg2
Fv. 267Øvre Ervik2
Fv. 546Rådal–Fana2
Fv. 555Bergen–Straume4
Fv. 557Straume–Bjørndalskogen1
Fv. 557Knappetunnelen8
Fv. 561Spjeld2
Fv. 562Storeklubben–Juvik2
Fv. 580Arna–Nesttun1
Fv. 582Storetveit1
Fv. 585Natland–Sandviken1
VegVegstrekning/stedBokser
E39Molde–Årø2
Rv. 70Omsund–Rensvik2
Fv. 60Blindheim–Magerholm1
Fv. 61Hareid–Garnes3
Fv. 654Berge–Fosnavåg2
Fv. 663Dale–Elnesvågen2
VegVegstrekning/stedBokser
E6Stjørdal–Åsen1
E6Sluppen–Moholt, Omkjøringsvegen2
E6Soknedal–Berkåk, Buvatnet1
E6Melhus–Støren, Lundamo1
E39Mannsfjelltunnelen1
E39Storsandtunnelen1
Fv. 714Hitratunnelen2
Fv. 714Frøyatunnelen2
VegVegstrekning/stedBokser
Fv. 12Ytteren4
Rv. 80Sagelva2
Rv. 80Kistrand2
VegVegstrekning/stedBokser
E6Bossekop–Kronstad (Alta)3
E6Buktamoen2
E6Heggelia2
E6Setermoen2
E6Strand2
E8Gammelgård–Hungeren4
E8Sørbotn–Lauksletta4
Rv. 83Norvikmyra/Mølnåsen4
Rv. 86Finnfjordbotn–Finnsnes2
Fv. 13Arronesveien1

Hvordan fungerer fotoboks/punktmåling

Fotobokser
Illustrasjon kommer

Fotobokser fungerer ved å bruke en rekke trykkfølsomme sensorer og kameraer som registrerer kjøretøy som passerer forbi passerer fotosonen. Når et kjøretøy passerer forbi, vil kameraene ta et bilde av bilen og måle hastigheten på kjøretøyet ved hjelp av en radar eller laser. Dersom hastigheten overstiger den tillatte grensen, vil fotoboksen registrere en overtredelse og sende en bot til eieren av kjøretøyet.

Fotobokser brukes vanligvis på steder der det er høy risiko for trafikkulykker eller hvor det er behov for å redusere hastigheten på trafikken, som for eksempel i nærheten av skoler, boligområder eller på veier med begrenset sikt. De er en del av en større innsats for å redusere hastigheten på veiene og øke trafikksikkerheten.

Fotoboks: 
Hvis du har blitt tatt i fotoboks kan det ta tre uker fra hendelsen til eier eller fører mottar varselsbrev eller forenklet forelegg fra politiet.

Annen fører en bileier som kjørte:
Eier av bilen kan ikke straffes dersom det er en annen vært fører av bilen når fartsovertredelsen inntraff. Politiet sender brev til den som står som eier av bilen. Det oppfordres til at eier av bil om å  opplyse navnet på føreren dersom en annen har kjørt bilen.

Hvordan betales fartsboten? 
Det er Statens innkrevingssentral som krever inn bøter, forelegg og gebyrer på vegne av politiet. Det er mulig å søke om å få betale i avdrag eller utsettelse av faktura om du kontakter Statens innkrevingssentral

Du kan lese mer om dette på Politiets nettsider her

Bot eller fengsel: 
Du kan ikke velge mellom bot eller fengsel om du har blitt tatt i fotoboks/fartskontroll. Om ikke fartsbot blir betalt så vil Statens innkrevingssentral evt. forsøke å trekke deg i lønn/trygd. Om ikke dette lykkes så vil de se på annen tvangsinnkreving. Soning i fengsel blir først aktuelt om det ikke er mulig å kreve inn pengene.

Fotoboks blinket rødt - hva betyr det?

Ved punktmåling (punkt-atk):
Fotoboksen blinker rødt når den tar bilde av deg, men det betyr ikke nødvendigvis at du har kjørt for fort.

Hvordan vet jeg om jeg ble tatt i fotoboks?

Hvis du lurer på om du ble tatt bilde av i en fotoboks kan det gå tre uker før du eventuelt hører fra politiet.

Regler for bruk av fotoboks

I Norge er fotobokser en del av trafikkovervåkningen som gjøres av politiet og Statens vegvesen. Reglene for bruk av fotobokser i Norge er regulert av forskrift om trafikkovervåkning.

Noen av reglene om bruk av fotobokser i Norge inkluderer:

 1. Plassering:
  Fotobokser skal plasseres på veistrekninger hvor det er høy risiko for trafikkulykker eller på strekninger hvor det er behov for å regulere hastigheten på trafikken.

 2. Skilting:
  Det skal være skiltet tydelig at det er fotoboks i området.

 3. Overtredelser:
  Fotobokser registrerer overtredelser når hastigheten på et kjøretøy overstiger den tillatte grensen. Det gis normalt ikke bøter ved små hastighetsoverskridelser.

 4. Bot:
  Dersom det blir registrert en overtredelse vil eieren av kjøretøyet motta en bot i posten. 

 5. Personvern:
  Det blir ikke tatt bilde av kjøretøy som kjører i lovlig fart.
  Alle bilder og data er krypterte og kan kun åpnes med riktig krypteringsnøkkel.

 6. Klage:
  Dersom man ønsker å klage på en bot som følge av en overtredelse, kan man sende inn en klage til politiet via Politiets ATK-senter

Mer om fotobokser og relaterte temaer.

Ofte leste saker

Vegtrafikkloven

Vegtrafikkloven

Vegtrafikkloven er en norsk lov som regulerer trafikken på offentlige veier. Loven har til hensikt å…
Fotobokser i Sverige

Fotobokser i Sverige

Å kjøre bil i Sverige kan være en spennende og morsom opplevelse, men det er viktig…
Fotobokser i Drammen

Fotobokser i Drammen

Fotobokser i Drammen Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Drammen. I kartet…
Fotobokser i Tromsø

Fotobokser i Tromsø

Fotobokser i Tromsø Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Tromsø. I kartet…
Fotobokser i Porsgrunn

Fotobokser i Porsgrunn

Fotobokser i Porsgrunn Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Porsgrunn. I kartet…
Fotobokser i Sarpsborg

Fotobokser i Sarpsborg

Fotobokser i Sarpsborg Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Sarpsborg. I kartet…
Fotobokser i Fredrikstad

Fotobokser i Fredrikstad

Fotobokser i Fredrikstad Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Fredrikstad. I kartet…
Fotobokser i Kristiansand

Fotobokser i Kristiansand

Fotobokser i Kristiansand Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Kristiansand. I kartet…
Fotobokser i Stavanger

Fotobokser i Stavanger

Fotobokser i Stavanger Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Stavanger. I kartet…
Fotobokser i Oslo

Fotobokser i Oslo

Fotobokser i Oslo Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Oslo. I kartet…