fartsbot kalkulator

Fotobokser i Norge

Fotobokser i Norge

Prikker i førerkort

Prikker i førerkortet

Innholdsfortegnelse

I Norge brukes prikkbelastning som et verktøy for å fremme trafikksikkerhet. Hvis du bryter trafikkreglene og blir tatt for det, vil du få prikker i førerkortet ditt. Hvis du får for mange prikker, kan det føre til at førerkortet ditt blir inndratt.

  • Du får prikker for brudd på trafikkreglene, for eksempel å kjøre for fort, å ikke bruke bilbelte, å bruke mobiltelefon mens du kjører osv.
  • Får du 8 prikker eller mer i løpet av tre år, mister du retten til å føre motorvogn i 6mnd. Når fører får tilbake førerretten, slettes prikkene i registeret.
  • Hvis du får inndratt førerkortet ditt på grunn av for mange prikker, kan du ikke kjøre bil før du har bestått en ny førerprøve.

Hva kan du få prikker for?

OvertredelseAntall prikker
Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavereTo prikker
Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyereTo prikker
Unnlatt sikring av passasjerer under 15 årTo prikker
Fartsovertredelse f.o.m. 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavereTre prikker
Fartsovertredelse f.o.m. 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyereTre prikker
Kjøring mot rødt lysTre prikker
Ulovlig forbikjøringTre prikker
Brudd på vikepliktenTre prikker
Kjøring i sperreområdeTre prikker
For liten avstand til kjøretøyet foranTre prikker
Kjøring med trimmet motorsykkel/mopedTre prikker
Brudd på mobilbruksforbudTre prikker

Hvordan får du prikker i førerkortet?

Du får prikker i førerkortet om du blir tatt i fartsovertredelse av politiet eller om du blir tatt i fotoboks.
Du kan enten godta et forenklet forelegg eller et vanlig forelegg. Om du ikke vedtar dette så går saken videre til domstol.

Har du prøveperiode for førerrett i klasse B, får du dobbelt antall prikker hvis du gjør feil som gir prikker i prøveperioden.

Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du det antallet prikker som overtredelsene gir til sammen.

Hvor mange prikker på førerkortet før du mister lappen?

Får du åtte prikker i løpet av tre år, mister du førerkortet i seks måneder.
Du mottar varselsbrev når du har 4 prikker.

Når blir prikker fjernet fra førerkort?

Prikker i førerkort blir fjernet 3 år etter ileggelsen.
Når du får tilbake førerretten, blir de prikkene som førte til at du tapte førerrettighetene, slettet.

Kan man få prikker av fotoboks?

Ja, du får prikker i førerkortet om du blir tatt i fotoboks.

Hvor kan jeg se hvor mange prikker jeg har i førerkortet?

Du kan se hvor mange prikker du har i førerkortet ved å logge deg inn på politiets nettsider eller møte opp ved politistasjon. Se hvor mange prikker du har her

Kilder:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4?q=Vegtrafikkloven
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjoretoy+og+trafikk/Lover+og+regler/om-vegtrafikkloven
https://www.tryggtrafikk.no/lover-og-regler/vegtrafikkloven/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/vegtrafikkloven-4/id540232/

Ofte leste saker
Vegtrafikkloven
Vegtrafikkloven
Vegtrafikkloven er en norsk lov som regulerer trafikken på offentlige veier. Loven har til hensikt å…
Fotobokser i Sverige
Fotobokser i Sverige
Å kjøre bil i Sverige kan være en spennende og morsom opplevelse, men det er viktig…
Fotobokser i Drammen
Fotobokser i Drammen
Fotobokser i Drammen Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Drammen. I kartet…
Fotobokser i Tromsø
Fotobokser i Tromsø
Fotobokser i Tromsø Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Tromsø. I kartet…
Fotobokser i Porsgrunn
Fotobokser i Porsgrunn
Fotobokser i Porsgrunn Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Porsgrunn. I kartet…
Fotobokser i Sarpsborg
Fotobokser i Sarpsborg
Fotobokser i Sarpsborg Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Sarpsborg. I kartet…
Fotobokser i Fredrikstad
Fotobokser i Fredrikstad
Fotobokser i Fredrikstad Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Fredrikstad. I kartet…
Fotobokser i Kristiansand
Fotobokser i Kristiansand
Fotobokser i Kristiansand Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Kristiansand. I kartet…
Fotobokser i Stavanger
Fotobokser i Stavanger
Fotobokser i Stavanger Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Stavanger. I kartet…
Fotobokser i Oslo
Fotobokser i Oslo
Fotobokser i Oslo Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Oslo. I kartet…