fartsbot kalkulator

Fotobokser i Norge

Fotobokser i Norge

Strekningsmålinger

Alt du trenger å vite om gjennomsnittsfart og strekningsmålinger. 

Strekningsmålinger

Innholdsfortegnelse

Strekningsmåling, også kjent som streknings-ATK, er en trafikksikkerhetsteknologi som brukes til å måle hastigheten til kjøretøy over en bestemt strekning av veien. Teknologien har blitt utbredt i mange land, inkludert Norge, som en måte å redusere trafikkulykker og forbedre trafikksikkerheten.

Hvordan fungerer det?
Strekningsmåling fungerer ved å bruke to fotobokser som er plassert på forskjellige punkter langs en veistrekning. Avstanden mellom fotoboksene er normalt 2 – 20 km.  Kameraene tar bilder av kjøretøyene mens de passerer og beregner hastigheten deres ved å måle tiden det tar for kjøretøyet å bevege seg fra det første kameraet til det andre.

Strekningsmåling i Viken

Strekningsmåling i Oslo

Det er pr dags dato ingen strekningsmålinger i Oslo fylke

Strekningsmåling i Innlandet

Strekningsmåling i Vestfold og Telemark

Strekningsmåling i Agder

Strekningsmåling i Rogaland

Strekningsmåling i Vestland

Strekningsmåling i Møre og Romsdal

Strekningsmåling i Trøndelag

Strekningsmåling i Nordland

Strekningsmåling i Troms og Finnmark

Kart over alle strekningsmålinger i Norge

Strekningsmåling- fylkesoversikt i tabell

Fylkesoversikt over hvor det finnes strekningsmålinger i Norge.

Veg: E16
Vegstrekning/sted:
Hallingby-Ringmoen
Lengde: 10,4 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4Veg:
E134
Vegstrekning/sted:
Oslofjordtunnelen
Lengde: 7,3 km
Fartsgrense:
70
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4Veg:
Rv. 7
Vegstrekning/sted:
Bromma-Nesbyen
Lengde: 7,7 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4Veg:
Fv. 170
Vegstrekning/sted:
Fetsund–Bjørkelangen
Lengde: 7,7 km
Fartsgrense:
70
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 Veg: Fv. 108
Vegstrekning/sted:
Hvalertunnelen
Lengde: 4,0 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
5

Pr. dags dato finnes det ingen strekningsmålinger i Oslo .

Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Fåvang N-Ringebu S
Lengde: 3,4 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Hjelle-Arnekleiv (Dovrefjell)
Lengde: 2,7 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Kun sørgående
Fotobokser:
2

 Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Hundorptunnelen
Lengde: 4,3 km
Fartsgrense:
90
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Teigkamptunnelen
Lengde: 3,7 km
Fartsgrense:
90
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Otta-Dombås
Lengde: 5,0 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 Veg: Rv. 3
Vegstrekning/sted:
Barkald-Alvdal
Lengde: 9,5 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 Veg: Rv. 4
Vegstrekning/sted:
Eina-Bruflat
Lengde: 4,5 km
Fartsgrense:
70
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 


 

Veg: Rv. 4
Vegstrekning/sted:
Harestue-Grua S
Lengde: 3,9 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 Veg: Rv. 15
Vegstrekning/sted:
Otta-Lalm
Lengde: 11,8 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

 Veg: Rv. 25
Vegstrekning/sted:
Elverum-Trysil
Lengde: 10,5 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger
Fotobokser:
4

Veg: E18
Vegstrekning/sted:
Dørdal-Gjerdemyra
Lengde: 8,2 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Retning øst
Fotobokser:
2

 Veg: E134
Vegstrekning/sted:
Mælefjelltunnelen
Lengde: 7,8 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

Veg: Rv. 457
Vegstrekning/sted:
Flekkerøytunnelen
Lengde: 2 km
Fartsgrense:
70
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

Veg: E39
Vegstrekning/sted:
Byfjordtunnelen
Lengde: 2,6 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Retning Nord 
Fotobokser:
2

Veg: E16
Vegstrekning/sted:
Lærdalsltunnelen
Lengde: 19,5 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

Veg: Fv. 653
Vegstrekning/sted:
Eiksundtunnelen
Lengde: 7,8 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
5

 Veg: Rv 658
Vegstrekning/sted:
Valderøytunnelen
Lengde: 2,8 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

 


 

Veg: Rv 658
Vegstrekning/sted:
Ellingsøytunnelen
Lengde: 1,6 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Skatval-Åsen
Lengde: 10 km
Fartsgrense:
70
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

 Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Helltunnelen
Lengde: 4,2 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Fra Tr.heim mot Stjørdal 
Fotobokser:
2

 Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Væretunnelen
Lengde: 1,8 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

 Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Stavsjøtunnelen
Lengde: 1,9 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

Veg: Fv. 82
Vegstrekning/sted:
Skagen-Haukenes
Lengde: 2,7 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

Veg: E8
Vegstrekning/sted:
Tromsøysundtunnelen
Lengde: 2 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

 Veg: Rv 83
Vegstrekning/sted:
Norvikmyra/Mølnåsen
Lengde: 3,4 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

 Veg: E6
Vegstrekning/sted:
Andslimoen-Krogseng
Lengde: 2,7 km
Fartsgrense:
80
Retning:
Begge retninger 
Fotobokser:
4

VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E16Hallingby–Ringmoen10,4 km80Begge retninger4
E134Oslofjordtunnelen 7,3 km70Begge retninger4
Rv. 7Bromma–Nesbyen7,7 km80Begge retninger4
Fv. 170Fetsund–Bjørkelangen7,7 km70Begge retninger4
Fv. 108Hvalertunnelen4,0 km80Begge retninger5

Pr. dags dato finnes det ingen strekningsmålinger i Oslo .

VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E6Fåvang N-Ringebu S3,4 km80Begge retninger4
E6Hjelle-Arnekleiv (Dovrefjell)2,7 km80Kun sørgående kjøreretning2
E6Hundorptunnelen4,3 km90Begge retninger4
E6Teigkamptunnelen3,7 km90Begge retninger4
E6Otta–Dombås5,0 km80Begge retninger4
Rv. 3Barkald–Alvdal9,5 km80Begge retninger4
Rv. 4Eina–Bruflat4,5 km70Begge retninger4
Rv. 4Harestua–Grua S3,9 km80Begge retninger4
Rv. 15Otta–Lalm11,8 km80Begge retninger4
Rv. 25Elverum–Trysil10,5 km80Begge retninger4
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E18Dørdal–Gjerdemyra8,2 km80Retning øst2
E134Mælefjelltunnelen7,8 km80Begge retninger4
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
Rv. 457Flekkerøytunnelen2 km70Begge retninger4
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E39Byfjordtunnelen2,6 km80Retning nord2
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E16Lærdalstunnelen19,5 km80Begge retninger4
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
Fv. 653Eiksundtunnelen7,8 km80Begge retninger5
Rv658Valderøytunnelen2,8 km80Begge retninger4
Rv658Ellingsøytunnelen1,6 km80Begge retninger4
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E6Skatval–Åsen10 km70Begge retninger4
E6Helltunnelen4,2 km80Fra Trondheim mot Stjørdal2
E6Væretunnelen1,8 km80Begge retninger4
E6Stavsjøtunnelen1,9 km80Begge retninger4
VegVegstrekning/sted Lengde FartsgrenseRetningBokser
Fv. 82Skagen–Haukenes2,7 km80Begge retninger4
VegVegstrekning/sted Lengde FartsgrenseRetningBokser
E8Tromsøysundtunnelen2 km80Begge retninger4
Rv. 83Norvikmyra/Mølnåsen3,4 km80Begge retninger4
E6Andslimoen – Krogseng2,7 km80Begge retninger4

Hvordan fungerer streknings-ATK

strekningsmåling

På en veg hvor det er strekningsmåling så blir gjennomsnittsfarten målt mellom to fotobokser. Avstanden mellom de to fotoboksene deles på tiden du bruker på å kjøre fra Fotoboks A til Fotoboks B. Selv om fotoboksene blinker rødt nå du passerer dem så betyr det ikke at du har kjørt for fort. Rødt blink i fotoboks på strekningsmåling betyr bare at fotoboksen har tatt bildet av kjøretøyet. 

Om du har kjørt for fort så vil det blinke gult i en lampe som er plassert ca. 50 meter etter Fotoboks B. Bilde og opplysninger sendes til Statens vegvesen hvor det sjekkes at det er samme kjøretøy som er registrert i begge fotoboksene. Deretter sendes saken videre til politiet som har i oppgave å definere selve boten. Selve boten mottar du fra Statens innkrevingssentral.

Fotoboks: 
Hvis du har blitt tatt i fotoboks kan det ta tre uker fra hendelsen til eier eller fører mottar varselsbrev eller forenklet forelegg fra politiet.

Annen fører en bileier som kjørte:
Eier av bilen kan ikke straffes dersom det er en annen vært fører av bilen når fartsovertredelsen inntraff. Politiet sender brev til den som står som eier av bilen. Det oppfordres til at eier av bil om å  opplyse navnet på føreren dersom en annen har kjørt bilen.

Hvordan betales fartsboten? 
Det er Statens innkrevingssentral som krever inn bøter, forelegg og gebyrer på vegne av politiet. Det er mulig å søke om å få betale i avdrag eller utsettelse av faktura om du kontakter Statens innkrevingssentral

Du kan lese mer om dette på Politiets nettsider her

Bot eller fengsel: 
Du kan ikke velge mellom bot eller fengsel om du har blitt tatt i fotoboks/fartskontroll. Om ikke fartsbot blir betalt så vil Statens innkrevingssentral evt. forsøke å trekke deg i lønn/trygd. Om ikke dette lykkes så vil de se på annen tvangsinnkreving. Soning i fengsel blir først aktuelt om det ikke er mulig å kreve inn pengene.

Rødt eller gult lys på strekningsmåling

Fotoboksen blinker rødt når den tar bilde av deg, men det betyr ikke nødvendigvis at du har kjørt for fort.

Ved punktmåling:
Det tas kun bilde av de som kjører for fort. Da betyr et rødt blink mest sannsynlig at du har kjørt for fort.

Ved strekningsmåling:
Så tar fotoboksen bilder av alle som passerer. Om fotoboksen blinker rødt på strekningsmåling så betyr det ikke at du har kjørt for fort. Det finnes en egen varsellampe som indikerer om du har kjørt for fort på strekningsmåling. Denne lampen er plassert ca. 50m etter den andre fotoboksen. Blinker denne gult så kan du regne med at du vil motta fartsbot. 

Regler for strekningsmåling

 • Krav til sertifisering og kalibrering av utstyret:
  Strekningsmålinger skal utføres av sertifiserte og kalibrerte utstyr som er godkjent av Statens vegvesen.

 • Merking av området:
  Det skal være tydelig merking på veien som indikerer at det er en strekningsmåling pågår.

 • Skilting:
  Før sjåførene når området med strekningsmåling skal de varsles med skilting som viser hvor lang strekningen er og hva den tillatte hastigheten er.

 • Datahåndtering:
  Dataene som samles inn fra strekningsmålinger skal behandles på en sikker og pålitelig måte og bare brukes til å håndheve trafikkregler.

 • Rapportering:
  Det skal utarbeides regelmessige rapporter som viser resultatene fra strekningsmålingene og hvordan det påvirker trafikksikkerheten.

 • Personvern:

  Bildene som blir tatt i fotoboks A blir slettet med mindre fotoboks B har gitt beskjed om at gjennomsnittsfarten har vært for høy og at bildet må lagres.

  Bildene som blir tatt i fotoboks B blir slettet umiddelbart for alle som har kjørt lovlig på strekningen.

  Alle bilder og data er krypterte og kan bare åpnes med riktig krypteringsnøkkel. 

  Ingen har mulighet til å se bildene av kjøretøy som har kjørt i lovlig hastighet.

Mer om strekningsmåling og fartsbøter

Ofte leste saker

Vegtrafikkloven

Vegtrafikkloven

Vegtrafikkloven er en norsk lov som regulerer trafikken på offentlige veier. Loven har til hensikt å…
Fotobokser i Sverige

Fotobokser i Sverige

Å kjøre bil i Sverige kan være en spennende og morsom opplevelse, men det er viktig…
Fotobokser i Drammen

Fotobokser i Drammen

Fotobokser i Drammen Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Drammen. I kartet…
Fotobokser i Tromsø

Fotobokser i Tromsø

Fotobokser i Tromsø Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Tromsø. I kartet…
Fotobokser i Porsgrunn

Fotobokser i Porsgrunn

Fotobokser i Porsgrunn Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Porsgrunn. I kartet…
Fotobokser i Sarpsborg

Fotobokser i Sarpsborg

Fotobokser i Sarpsborg Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Sarpsborg. I kartet…
Fotobokser i Fredrikstad

Fotobokser i Fredrikstad

Fotobokser i Fredrikstad Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Fredrikstad. I kartet…
Fotobokser i Kristiansand

Fotobokser i Kristiansand

Fotobokser i Kristiansand Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Kristiansand. I kartet…
Fotobokser i Stavanger

Fotobokser i Stavanger

Fotobokser i Stavanger Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Stavanger. I kartet…
Fotobokser i Oslo

Fotobokser i Oslo

Fotobokser i Oslo Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Oslo. I kartet…