fartsbot kalkulator

Fotobokser i Norge

Fotobokser i Norge

Fartsbot og bøtesatser

Hva blir fartsboten om du kjører for fort? 
Bøtesatser

I Norge er det fartsgrenser på veiene som er satt for å sikre trafikksikkerheten og redusere ulykkesrisikoen. Dersom du kjører for fort og blir tatt av politiet eller av en fotoboks, vil du få en fartsbot. Bøtesatsen avhenger av hvor mye du har kjørt over fartsgrensen og hvor alvorlig overtredelsen er.

Det er viktig å merke seg at bøtesatsene kan variere avhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad og andre omstendigheter. For eksempel, hvis du har kjørt for fort i en skole- eller barnehage-sone, vil bøtesatsen normalt sett være høyere.

Det er også verdt å merke seg at bøtesatsene kan øke ytterligere dersom du har flere tidligere fartsovertredelser eller andre trafikkforseelser på rullebladet ditt.

Innholdsfortegnelse

Bøtesatser 2023

Bøtesatsene er de samme uavhengig av lønnsnivå og inntekt.
Bøtesatsene for fartsovertredelser i Norge for 2023 er som følger:

Fartsbot (1. februar 2023)

31-35 km/t 1 100,-
36-40 km/t 3 000,-
41-45 km/t 5 400,-
46-50 km/t 7 800,-
51-55 km/t 12 100,-

Fartsbot (1. februar 2023)

41-45 km/t 1 100,-
46-50 km/t 3 000,-
51-55 km/t 5 400,-
56-60 km/t 7 800,-
61-65 km/t 12 100,-

Fartsbot (1. februar 2023)

51-55 km/t 1 100,-
56-60 km/t 3 000,-
61-65 km/t 5 400,-
66-70 km/t 7 800,-
71-75 km/t 12 100,-

Fartsbot (1. februar 2023)

61-65 km/t 1 100,-
66-70 km/t 3 000,-
71-75 km/t 5 400,-
76-80 km/t 7 800,-
81-85 km/t 12 100,-

Fartsbot (1. februar 2023)

71-75 km/t 1 100,-
76-80 km/t 3 000,-
81-85 km/t 4 800,-
86-90 km/t 6 700,-
91-95 km/t 9 100,-
96-100 km/t 12 100,-
101-105 km/t 14 500,-

Fartsbot (1. februar 2023)

81-85 km/t 1 100,-
86-90 km/t 3 000,-
91-95 km/t 4 800,-
96-100 km/t 6 700,-
101-105 km/t 9 100,-
106-110 km/t 12 100,-
111-115 km/t 14 500,-

Fartsbot (1. februar 2023)

91-95 km/t 1 100,-
96-100 km/t 3 000,-
101-105 km/t 4 800,-
106-110 km/t 6 700,-
111-115 km/t 9 100,-
116-120 km/t 12 100,-
121-125 km/t 14 500,-
126-130 km/t 15 100,-

Fartsbot (1. februar 2023)

101-105 km/t 1 100,-
106-110 km/t 3 000,-
111-115 km/t 4 800,-
116-120 km/t 6 700,-
121-125 km/t 9 100,-
126-130 km/t 12 100,-
131-135 km/t 14 500,-
136-140 km/t 15 100,-

Fartsbot (1. februar 2023)

111-115 km/t 1 100,-
116-120 km/t 3 000,-
121-125 km/t 4 800,-
126-130 km/t 6 700,-
131-135 km/t 9 100,-
136-140 km/t 12 100,-
141-145 km/t 14 500,-
146-150 km/t 15 100,-

Har du blitt tatt i fotoboks?

Fotoboks: 
Hvis du har blitt tatt i fotoboks kan det ta tre uker fra hendelsen til eier eller fører mottar varselsbrev eller forenklet forelegg fra politiet.

Annen fører en bileier som kjørte:
Eier av bilen kan ikke straffes dersom det er en annen vært fører av bilen når fartsovertredelsen inntraff. Politiet sender brev til den som står som eier av bilen. Det oppfordres til at eier av bil om å  opplyse navnet på føreren dersom en annen har kjørt bilen.

Hvordan betales fartsboten? 
Det er Statens innkrevingssentral som krever inn bøter, forelegg og gebyrer på vegne av politiet. Det er mulig å søke om å få betale i avdrag eller utsettelse av faktura om du kontakter Statens innkrevingssentral

Du kan lese mer om dette på Politiets nettsider her

Bot eller fengsel: 
Du kan ikke velge mellom bot eller fengsel om du har blitt tatt i fotoboks/fartskontroll. Om ikke fartsbot blir betalt så vil Statens innkrevingssentral evt. forsøke å trekke deg i lønn/trygd. Om ikke dette lykkes så vil de se på annen tvangsinnkreving. Soning i fengsel blir først aktuelt om det ikke er mulig å kreve inn pengene.

Fotoboks blinket rødt

Fotoboksen blinker rødt når den tar bilde av deg, men det betyr ikke nødvendigvis at du har kjørt for fort.

Ved punktmåling:
Det tas kun bilde av de som kjører for fort. Da betyr et rødt blink mest sannsynlig at du har kjørt for fort.

Ved strekningsmåling:
Så tar fotoboksen bilder av alle som passerer. Om fotoboksen blinker rødt på strekningsmåling så betyr det ikke at du har kjørt for fort. Det finnes en egen varsellampe som indikerer om du har kjørt for fort på strekningsmåling. Denne lampen er plassert ca. 50m etter den andre fotoboksen. Blinker denne gult så kan du regne med at du vil motta fartsbot. 

Hva er et forenklet forelegg?

Et forenklet forelegg er en form for bot eller gebyr som kan gis av politiet eller andre myndigheter for mindre overtredelser eller lovbrudd. Denne typen straff kan gis i stedet for en mer alvorlig straff som fengsel eller rettssak.

Den forenklede forelegget kan være et økonomisk beløp som må betales innen en viss frist. Betaling av gebyret anses som en bekjennelse av lovbruddet, og det vil ikke bli noen rettssak eller domfellelse hvis gebyret betales innen fristen.

Et forenklet forelegg er en bot du får på stedet.

Hva er et forelegg?

Et forelegg er en reaksjon på et lovbrudd. Det inneholder vanligvis et bot, men det kan også være tap av førerkort/sperrefrist, erstatningskrav,  inndragningskrav eller rettslighetstap. 

Om man ikke vedtar et forelegg så vil saken bli sendt til behandling i retten.

Et forelegg blir registrert bøte- og strafferegisteret. 

Samfunnsstraff og fengsler ved for høy hastighet

Om et forenklet forelegg ikke kan avgjøres grunnet enda høyere hastighet enn det som er angitt i tabell ovenfor, så vil bøtesatser gradvis bli høyere og til slutt så vil samfunnsstraff eller fengselsstraff være aktuelt.

Fartsgrense Samfunnsstraff fra og med Fengsel fra og med
50 km/t 92 km/t 96 km/t
60 km/t 110 km/t 115 km/t
70 km/t 120 km/t 125 km/t
80 km/t 130 km/t 136 km/t
90 km/t 142 km/t 150 km/t
100 km/t 155 km/t 160 km/t
 

Hvor lenge mister jeg lappen?

I tillegg til bot, samfunnsstraff eller fengsel, kan fartsoverskridelser føre til at man mister lappen (taper førerretten) eller får prikker på førerkortet.

Ofte leste saker

Vegtrafikkloven

Vegtrafikkloven

Vegtrafikkloven er en norsk lov som regulerer trafikken på offentlige veier. Loven har til hensikt å…
Fotobokser i Sverige

Fotobokser i Sverige

Å kjøre bil i Sverige kan være en spennende og morsom opplevelse, men det er viktig…
Fotobokser i Drammen

Fotobokser i Drammen

Fotobokser i Drammen Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Drammen. I kartet…
Fotobokser i Tromsø

Fotobokser i Tromsø

Fotobokser i Tromsø Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Tromsø. I kartet…
Fotobokser i Porsgrunn

Fotobokser i Porsgrunn

Fotobokser i Porsgrunn Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Porsgrunn. I kartet…
Fotobokser i Sarpsborg

Fotobokser i Sarpsborg

Fotobokser i Sarpsborg Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Sarpsborg. I kartet…
Fotobokser i Fredrikstad

Fotobokser i Fredrikstad

Fotobokser i Fredrikstad Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Fredrikstad. I kartet…
Fotobokser i Kristiansand

Fotobokser i Kristiansand

Fotobokser i Kristiansand Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Kristiansand. I kartet…
Fotobokser i Stavanger

Fotobokser i Stavanger

Fotobokser i Stavanger Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Stavanger. I kartet…
Fotobokser i Oslo

Fotobokser i Oslo

Fotobokser i Oslo Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Oslo. I kartet…