fartsbot kalkulator

Fotobokser i Norge

Fotobokser i Norge

Hvor lenge mister jeg lappen?

Hvor lenge mister jeg lappen

Innholdsfortegnelse

Så lenge mister du lappen om du kjører for fort.

Straffen for å kjøre for fort avhenger av hvor mye over fartsgrensen du kjører og hvilken type vei det gjelder. I Norge kan man normalt miste førerkortet i minst 6 måneder dersom man kjører mer enn 26 km/t over fartsgrensen eller hvis man overskrider 66 km/t i 60-sonen, eller 111 km/t i 90-sonen.

Dersom man har mistet førerkortet tidligere eller har gjort andre alvorlige trafikkovertredelser, kan straffen bli strengere.

Fart:Fartsgrense 30 km/t:Tap av førerett:
56–65…………………………………………….3–7 md.
65–70…………………………………………….7–9 md.
70–75…………………………………………….9–12 md.
75–80…………………………………………….12–18 md.
80–85…………………………………………….18–24 md.
85–90…………………………………………….24–30 md.
90–95…………………………………………….30–36 md.
Over 95…………………………………………….Over 36 md.
Fart:Fartsgrense 40 km/t:Tap av førerett:
66 – 75…………………………………………….3 – 6 md.
75 – 80…………………………………………….6 – 8 md.
80 – 83…………………………………………….8 – 10 md.
83 – 87…………………………………………….10 – 13 md.
87 – 90…………………………………………….13 – 15 md.
90 – 93…………………………………………….15 – 18 md.
93 – 97…………………………………………….18 – 21 md.
97 – 100……………………………………………21 – 24 md.
100 – 105…………………………………………..24 – 28 md.
105 – 110…………………………………………..28 – 33 md.
Over 110……………………………………………Over 33 md.
Fart:Fartsgrense 50 km/t:Tap av førerett:
76 – 82…………………………………………….3 – 6 md.
82 – 90…………………………………………….6 – 9 md.
90 – 95…………………………………………….9 – 12 md.
95 – 100……………………………………………12 – 15 md.
100 – 105…………………………………………..15 – 18 md.
105 – 110…………………………………………..18 – 21 md.
110 – 114…………………………………………..21 – 24 md.
114 – 118…………………………………………..24 – 27 md.
118 – 122…………………………………………..27 – 30 md.
122 – 126…………………………………………..30 – 33 md.
126 – 130…………………………………………..33 – 36 md.
Over 130……………………………………………Over 36 md.
Fart:Fartsgrense 60 km/t:Tap av førerett:
86 – 95…………………………………………….3 – 6 md.
95 – 100……………………………………………6 – 8 md.
100 – 106…………………………………………..8 – 12 md.
106 – 112…………………………………………..12 – 16 md.
112 – 118…………………………………………..16 – 20 md.
118 – 124…………………………………………..20 – 24 md.
124 – 130…………………………………………..24 – 28 md.
130 – 136…………………………………………..28 – 32 md.
136 – 142…………………………………………..32 – 36 md.
Over 142……………………………………………Over 36 md.
Fart:Fartsgrense 70 km/t:Tap av førerett:
106 – 110…………………………………………..3 – 6 md.
110 – 114…………………………………………..6 – 8 md.
114 – 118…………………………………………..8 – 10 md.
118 – 120…………………………………………..10 – 11 md.
120 – 123…………………………………………..11 – 13 md.
123 – 126…………………………………………..13 – 15 md.
126 – 129…………………………………………..15 – 17 md.
129 – 134…………………………………………..17 – 20 md.
134 – 140…………………………………………..20 – 24 md.
140 – 146…………………………………………..24 – 28 md.
146 – 152…………………………………………..28 – 32 md.
152 – 160…………………………………………..32 – 36 md.
Over 160……………………………………………Over 36 md.
Fart:Fartsgrense 80 km/t:Tap av førerett:
116 – 120…………………………………………..3 – 5 md.
120 – 130…………………………………………..5 – 8 md.
130 – 140…………………………………………..8 – 13 md.
140 – 150…………………………………………..13 – 19 md.
150 – 160…………………………………………..19 – 25 md.
160 – 170…………………………………………..25 – 30 md.
170 – 180…………………………………………..30 – 36 md.
Over 180……………………………………………Over 36 md.
Fart:Fartsgrense 90 km/t motortrafikkveiTap av førerett:
126 – 135…………………………………………..3 – 6 md.
135 – 145…………………………………………..6 – 9 md.
145 – 151…………………………………………..9 – 12 md.
151 – 157…………………………………………..12 – 15 md.
157 – 163…………………………………………..15 – 18 md.
163 – 169…………………………………………..18 – 21 md.
169 – 175…………………………………………..21 – 24 md.
175 – 181…………………………………………..24 – 27 md.
181 – 187…………………………………………..27 – 30 md.
187 – 194…………………………………………..30 – 33 md.
194 – 200…………………………………………..33 – 36 md.
Over 200……………………………………………Over 36 md.
Fart:Fartsgrense 90 km/t motorveiTap av førerett:
131 – 135…………………………………………..3 – 5 md.
135 – 137…………………………………………..5 – 6 md.
137 – 139…………………………………………..6 – 7 md.
139 – 141…………………………………………..7 – 8 md.
141 – 145…………………………………………..8 – 9 md.
145 – 151…………………………………………..9 – 12 md.
151 – 157…………………………………………..12 – 15 md.
157 – 163…………………………………………..15 – 18 md.
163 – 169…………………………………………..18 – 21 md.
169 – 175…………………………………………..21 – 24 md.
175 – 181…………………………………………..24 – 27 md.
181 – 187…………………………………………..27 – 30 md.
187 – 194…………………………………………..30 – 33 md.
194 – 200…………………………………………..33 – 36 md.
Over 200……………………………………………Over 36 md.
Fart:Fartsgrense 100 km/t motorveiTap av førerett:
141 – 145…………………………………………..3 – 5 md.
145 – 147…………………………………………..5 – 6 md.
147 – 149…………………………………………..6 – 7 md.
149 – 151…………………………………………..7 – 8 md.
151 – 155…………………………………………..8 – 9 md.
155 – 161…………………………………………..9 – 12 md.
161 – 167…………………………………………..12 – 15 md.
167 – 173…………………………………………..15 – 18 md.
173 – 179…………………………………………..18 – 21 md.
179 – 185…………………………………………..21 – 24 md.
185 – 191…………………………………………..24 – 27 md.
191 – 197…………………………………………..27 – 30 md.
197 – 204…………………………………………..30 – 33 md.
204 – 210…………………………………………..33 – 36 md.
Over 210……………………………………………Over 36 md.
Fart:Fartsgrense 110 km/t:Tap av førerett:
151–155…………………………………………….3–5 md.
155–157…………………………………………….5–6 md.
157–159…………………………………………….6–7 md.
159–161…………………………………………….7–8 md.
161–165…………………………………………….8–9 md.
165–171…………………………………………….9–12 md.
171–177…………………………………………….12–15 md.
177–183…………………………………………….15–18 md.
183–189…………………………………………….18–21 md.
189–195…………………………………………….21–24 md.
195–201…………………………………………….24–27 md.
201–207…………………………………………….27–30 md.
207–214…………………………………………….30–33 md.
214–220…………………………………………….33–36 md.
Over 220…………………………………………….Over 36 md.

Tabellen over er hentet fra Lovdata sin forskrift om tap av retten til å føre motorvogn. Tabellen tar i utgangspunktet for seg at forseelsen har skjedd under optimale vær og vei-forhold. Dvs at ved skjerpende omstendigheter så vil du kunne bli fratatt førerkortet lenger om det er for eksempel er dårlig sikt på grunn av regn og tåke. Det samme gjelder også ved endringer i trafikkbildet hvor du som sjåfør er pålagt til å redusere farten og være mer oppmerksomhet.

Midlertidig tap av førerkort

Dersom du mister førerkortet midlertidig, kan det være på grunn av en trafikkforseelse, eller fordi du ikke har oppfylt kravene til helseattest. De vanligste årsakene til midlertidig tap av førerkort er imidlertid knyttet til trafikkforseelser som f.eks. å kjøre for fort, kjøre i påvirket tilstand eller kjøre uten gyldig førerkort.

Reglene og lovene som gjelder for midlertidig tap av førerkort er beskrevet i vegtrafikkloven. I følge denne loven kan politiet midlertidig beslaglegge førerkortet ditt dersom du har kjørt i påvirket tilstand, har kjørt for fort eller har gjort andre alvorlige trafikkforseelser.

Hvor lenge førerkortet blir midlertidig inndratt avhenger av alvorlighetsgraden på trafikkforseelsen. I de fleste tilfeller vil førerkortet bli inndratt i minst 6 måneder, men i mer alvorlige tilfeller kan tapet av førerkortet vare lenger.

Dersom du får førerkortet midlertidig inndratt, vil du motta et vedtak om dette fra politiet. Vedtaket vil inneholde informasjon om hvorfor førerkortet er midlertidig inndratt, hvor lenge det vil være inndratt og hva du må gjøre for å få det tilbake.

For å få tilbake førerkortet må du normalt gjennomføre en ny førerprøve og betale en gebyr. Du må også ofte delta på et kurs om trafikksikkerhet og trafikalt grunnkurs før du kan få førerkortet tilbake.

Det er viktig å følge trafikkreglene og unngå trafikkforseelser for å unngå midlertidig tap av førerkortet.

Hva skjer hvis jeg kjører for fort ved forbikjøring?

Ved normal og trygg forbikjøring vil en fartsovertredelse kunne bli vurdert som formildende enn hva som er oppgitt i tabellen. Normalt 20-30% fradrag basert på normale forhold.

Om kjøretøyet foran deg holder 90 km/t i 90-sone og du gjennomfører en forbikjøring så vil ikke dette bli sett på som formildende. Du vil ikke få formildende fradrag om hastigheten på kjøretøyet ansees for å være for høyt for å kunne foreta forbikjøringen.

Særskilte bestemmelser om hastighet og kjørefart

 1. Kjørende må kunne stanse på den vegstrekning som den kjørende har oversikt over, og foran enhver påregnelig hindring.
 2. Kjørende plikter i særlig grad å holde tilstrekkelig liten fart og om nødvendig stanse straks ved passering av
  a. barn som oppholder seg på eller ved vegen,
  b. skolepatrulje,
  c. person som nytter hvit stokk eller førerhund for blinde,
  d. annen person som kan antas å lide av lyte eller sykdom som hemmer ham i trafikken,
  e. sporvogn eller buss som har stanset eller holder på å stanse ved holdeplass.
 3. På gågate eller gatetun må det ikke kjøres fortere enn i gangfart.
 4. På vegstrekninger med særskilt fartsgrense høyere enn 80 km i timen må motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg eller motorvogn med tilhenger ikke kjøres fortere enn 80 km i timen.

Fartsgrense for bil med tilhenger

I mars 2022 kom det nye regler for fartsgrenser med tilhenger uten brems.
De nye fartsgrensene for tilhengere er:

 • Tilhenger uten brems: 80 km/t
 • Tilhenger med brems: 80 km/t
 • Tempo 100 tilhenger: 100 km/t

Samtidig som hengere uten brems økt fra 60 til 80 km/t, så ble det også under de nye reglene tillatt for at visse tilhengere kan godkjennes for inntil 100km/t. Dette kalles en Tempo 100-godkjenning. For at dette skal være tillatt, må tilhengeren tilfredsstille en rekke tekniske krav.

Prikker på førerkortet

Om motorvognfører allerede har prikker på førerkortet, tidligere fått inndratt førerkort/tapt førerrett eller er tidligere ilagt straff eller domfelt for trafikkfarlige forgåelser så vil dette påvirke hvor lenge førerkortet blir fratatt.

4 prikker eller mindre: Tap av førerkort utvides med 3 mnd.
5 prikker eller mer: Tap av førerkort utvides med 5 mnd.

Mistet lappen på grunn av prikker

Kilder:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4?q=Vegtrafikkloven
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjoretoy+og+trafikk/Lover+og+regler/om-vegtrafikkloven
https://www.tryggtrafikk.no/lover-og-regler/vegtrafikkloven/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/vegtrafikkloven-4/id540232/

Ofte leste saker
Vegtrafikkloven
Vegtrafikkloven
Vegtrafikkloven er en norsk lov som regulerer trafikken på offentlige veier. Loven har til hensikt å…
Fotobokser i Sverige
Fotobokser i Sverige
Å kjøre bil i Sverige kan være en spennende og morsom opplevelse, men det er viktig…
Fotobokser i Drammen
Fotobokser i Drammen
Fotobokser i Drammen Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Drammen. I kartet…
Fotobokser i Tromsø
Fotobokser i Tromsø
Fotobokser i Tromsø Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Tromsø. I kartet…
Fotobokser i Porsgrunn
Fotobokser i Porsgrunn
Fotobokser i Porsgrunn Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Porsgrunn. I kartet…
Fotobokser i Sarpsborg
Fotobokser i Sarpsborg
Fotobokser i Sarpsborg Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Sarpsborg. I kartet…
Fotobokser i Fredrikstad
Fotobokser i Fredrikstad
Fotobokser i Fredrikstad Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Fredrikstad. I kartet…
Fotobokser i Kristiansand
Fotobokser i Kristiansand
Fotobokser i Kristiansand Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Kristiansand. I kartet…
Fotobokser i Stavanger
Fotobokser i Stavanger
Fotobokser i Stavanger Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Stavanger. I kartet…
Fotobokser i Oslo
Fotobokser i Oslo
Fotobokser i Oslo Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Oslo. I kartet…