fartsbot kalkulator

Fotobokser i Norge

Fotobokser i Norge

Trafikkbøter

Trafikkbøter

Innholdsfortegnelse

I Norge er det ulike bøtesatser for forskjellige trafikkforseelser.
Den enkleste måten å unngå trafikkbøter på er å følge trafikkreglene og kjøre forsiktig og oppmerksomt. Her er noen tips som kan hjelpe deg å unngå trafikkbøter:

  1. Hold deg til fartsgrensen: Fartsoverskridelse er en vanlig grunn til å få trafikkbøter. Følg fartsgrensene og tilpass farten etter forholdene, som for eksempel vær og føreforhold.
  2. Bruk bilbelte: Du må alltid bruke bilbelte når du kjører, og også sørge for at alle passasjerer bruker bilbelte.
  3. Unngå mobilbruk mens du kjører: Bruk av mobiltelefon mens du kjører er ikke tillatt og kan føre til farlige situasjoner. Vent til du er parkert før du tar opp telefonen.
  4. Respekter trafikkskilt og trafikklys: Rødt lys og andre trafikkskilt er satt opp for å holde trafikken trygg og effektiv. Respekter trafikkskilt og trafikklys og følg trafikkreglene.
  5. Unngå rus og kjøring: Aldri kjør under påvirkning av alkohol, narkotika eller medisiner som kan påvirke kjøreferdighetene dine.
  6. Vær oppmerksom: Vær oppmerksom på veiforholdene og trafikken rundt deg, og tilpass kjøringen din deretter.
  7. Sørg for at bilen din er i god stand: Sørg for at bilen din er i god stand, og at alt fungerer som det skal. Sjekk spesielt lys, dekk og bremser.

Husk at trafikkbøter ikke bare kan føre til økonomisk tap, men også kan føre til farlige situasjoner og skader. Derfor er det viktig å ta trafikksikkerheten på alvor og følge trafikkreglene.

Fartsbøter

60 km/ eller lavere:Prikker:Bot:
t.o.m 5 km/t1 100,-
t.o.m 10 km/t3 000,-
t.o.m 15 km/tTo prikker5 400,-
t.o.m 20 km/tTre prikker7 800,-
t.o.m 25 km/tTre prikker12 100,-
over 25 km/tTapt førerkort
70 km/t eller høyerePrikker:Bot:
t.o.m 5 km/tTre prikker1 100,-
t.o.m 10 km/tTre prikker3 000,-
t.o.m 15 km/tTre prikker5 400,-
t.o.m 20 km/tTre prikker6 700,-
t.o.m 25 km/tTre prikker9 100,-
t.o.m 30 km/tTre prikker12 100,-
t.o.m 35 km/tTre prikker14 500,-
over 35 km/tTapt førerkort
90 km/t eller høyerePrikker:Bot:
36 km/t t.o.m 40 km/tTre prikker15 100,-
over 40 km/tTapt førerkort

Hva er boten om jeg snakker i mobiltelefon når jeg kjører?

Om du snakker i mobiltelefon når du kjører bil så er boten på 9 700,- og du får også 3 prikker i førerkortet.

Hva er boten for å kjøre på rødt lys?

Dersom du kjører på rødt lys vil boten bli på 9 700,- og du får 3 prikker i førerkortet

Hva er boten for å kjøre med trimma moped?

Boten for å kjøre med trimmet moped eller trimmet motorsykkel er på 5 900,- og du får også 3 prikker i førerkortet

Hvor mange prikker i førerkortet før du mister lappen?

Får du 8 prikker eller mer i løpet av tre år, mister du retten til å føre motorvogn i 6mnd. Når fører får tilbake førerretten, slettes prikkene i registeret.

Se full oversikt over hvor mange prikker du får i førerkortet ved trafikkovertredelse her:

Bøtesatser og prikker for andre regelbrudd i trafikken

Oversikt over regelbrudd i trafikken som gir deg både bot og prikk på førerkortet.

RegelbruddPrikker:Bot:
Snakking, surfing eller tasting på mobiltelefonTre prikker9 700,-
Bruk av elektronisk utstyrTre prikker9 700,-
Kjøre på rødt lysTre prikker9 700,-
Brudd på vikepliktsregler Tre prikker9 700,-
Ulovlig forbikjøringTre prikker9 700,-
For kort avstand til kjøretøy foran degTre prikker9 700,-
Kjøring med trimmet mc eller mopedTre prikker7 800,-
Kjøre motorvogn over sperrelinjeTre prikker5 900,-
Kjøre motorvogn på på fortau, gangfelt, sykkelvei/feltTre prikker5 900,-
Passasjer(er) under 15 år uten bilbelte i kjøretøyTo prikker3 250,-

Bøtesatser og for andre regelbrudd og overtredelser som ikke gir prikker

Oversikt over regelbrudd i trafikken som gir deg bot.

RegelbruddBot:
Kjøre motorvogn i strid med trafikkskilt7 800,-
Kjøre motorvogn i gågate7 800,-
Kjøre motorvogn i kollektivfelt 7 800,-
Kjøre motorvogn mot enveiskjøring7 800,-
Kjøre motorvogn mot påbudt kjøreretning7 800,-
Kjøre motorvogn mot svingforbud7 800,-
Kjøre motorvogn hvor det er innkjøring forbudt7 800,-
Kjøre motorvogn over 3,5 tonn tillatt totalvekt hvor parkeringsbrems ikke virker 7 500,-
Kjøre motorvogn under 3,5 tonn tillatt totalvekt hvor parkeringsbrems ikke virker 3 700,-
Kjøre motorvogn med for mange passasjerer enn tillatt 3 700,-
Kjøre motorvogn uten tilstrekkelig utsyn3 700,-
Kjøre motorvogn hvor lys blir brukt på ukorrekt måte3 700,-
Kjøre motorvogn med feil på kjørelys og nærlys/fjernlys3 700,-
Kjøre motorvogn uten å ha påbudt lys tent3 700,-
Kjøre motorvogn i terreng/veier som ikke er åpen for alminnelig ferdsel3 700,-
Kjøre motorvogn med manglende kjennemerker3 700,-
Kjøre på motorvei/motortrafikkveg med motorvogn som ikke lovlig kan kjøre i minst 40 km/t2 400,-
Kjøre bil uten å bruke bilbelte1 500,-
Kjøre bil med piggdekk utenom sesong1 000,-
Kjøre bil hvor dekk har for liten mønsterdybde1 000,-
Kjøre bil med piggdekk uten oblat i Oslo750,-
Kjøre bil med piggdekk uten oblat i Trondheim750,-
Kjøre bil med piggdekk uten oblat i Bergen750,-
Kjøre bil med piggdekk uten oblat i Stavanger750,-
Kjøre bil uten å ha med førerkort500,-
Kjøre bil uten ha med vognkort500,-
Kjøre bil uten å ha varseltrekant tilgjengelig 500,-
Kjøre bil med defekt/feil på hastighetsmåler 500,-

Kilder:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4?q=Vegtrafikkloven
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjoretoy+og+trafikk/Lover+og+regler/om-vegtrafikkloven
https://www.tryggtrafikk.no/lover-og-regler/vegtrafikkloven/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/vegtrafikkloven-4/id540232/

Ofte leste saker
Vegtrafikkloven
Vegtrafikkloven
Vegtrafikkloven er en norsk lov som regulerer trafikken på offentlige veier. Loven har til hensikt å…
Fotobokser i Sverige
Fotobokser i Sverige
Å kjøre bil i Sverige kan være en spennende og morsom opplevelse, men det er viktig…
Fotobokser i Drammen
Fotobokser i Drammen
Fotobokser i Drammen Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Drammen. I kartet…
Fotobokser i Tromsø
Fotobokser i Tromsø
Fotobokser i Tromsø Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Tromsø. I kartet…
Fotobokser i Porsgrunn
Fotobokser i Porsgrunn
Fotobokser i Porsgrunn Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Porsgrunn. I kartet…
Fotobokser i Sarpsborg
Fotobokser i Sarpsborg
Fotobokser i Sarpsborg Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Sarpsborg. I kartet…
Fotobokser i Fredrikstad
Fotobokser i Fredrikstad
Fotobokser i Fredrikstad Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Fredrikstad. I kartet…
Fotobokser i Kristiansand
Fotobokser i Kristiansand
Fotobokser i Kristiansand Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Kristiansand. I kartet…
Fotobokser i Stavanger
Fotobokser i Stavanger
Fotobokser i Stavanger Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Stavanger. I kartet…
Fotobokser i Oslo
Fotobokser i Oslo
Fotobokser i Oslo Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Oslo. I kartet…